BetterBoard fylder 4 år og udviklingen er fortsat stigende

BetterBoard fylder 4 år og udviklingen er fortsat stigende

Stefan Schelde Hansen er stifter af BetterBoard, en cloudbaseret bestyrelsesportal til planlægning, eksekvering og opfølgning af bestyrelsens arbejde, og som i år kan fejre 4-års fødselsdag.

Interview af Stefan Schelde Hansen. Interviewer: Clara Andersen fra agrosektorens vidensnetværket Farmbrella (aug. 2021). 

Stefan Schelde Hansen er stifter af BetterBoard, en cloud-baseret bestyrelsesportal til planlægning, eksekvering og opfølgning af bestyrelsens arbejde, og som i år kan fejre 4-års fødselsdag.

Stefan arbejdede tidligere som facilitator for bestyrelsesuddannelser og deltog i den sammenhæng i undervisningen. Det var her idéen opstod, da undersøgelser blandt alle de bestyrelsesstuderende viste, at manglende struktur i bestyrelsesarbejdet var i top 5 på listen over elementer, som er en hindring for det værdiskabende bestyrelsesarbejde.

Den manglende struktur omhandlede mest de mange lavpraktiske ting. Det kunne være overblik over bestyrelsens generelle dokumenter, modtage overskueligt mødemateriale og muligheden for at underskrive bestyrelsesreferater og andre dokumenter digitalt. Helt grundlæggende sikre, at der ikke blev brugt unødig tid for både bestyrelsesmedlemmerne og administratorer, som i stedet kunne være brugt på det værdiskabende bestyrelsesarbejde.

“Det er vigtigt, at forudsætningerne for en bestyrelse er på plads. For som virksomhedens øverste organ, der oftest kun mødes 5-6 gange om året, er det ikke meget tid, når man tager i betragtning, at de skal træffe de vigtige beslutninger. Derfor er det essentielt, at den tid de bruger ikke bliver reduceret af, at der ikke er styr på det praktiske omkring arbejdet,” siger Stefan Schelde Hansen.

Det fik ham til at undersøge markedet for bestyrelsessoftware, som kunne optimere bestyrelsesarbejdet. Her dukkede flere udenlandske ‘board-portals’ op, men til en høj prissætning og kompliceret brugerflade, der ikke henvendte sig til det nordiske SMV-segment. Samtidig med, at der kom flere og flere professionelle bestyrelser til og fortsat gør, og med den nye ‘bestyrelseskultur 2.0’ var der derfor et stigende behov for at gøre bestyrelsesarbejdet mere effektivt.

“’I den nye ‘bestyrelseskultur 2.0’ kigger man i højere grad efter de kompetencer, man mangler i en bestyrelse, som fx en digitaliseringsekspert eller en som kender det udenlandske marked, hvis man vil ekspandere i udlandet. Dermed er det ikke så netværksbaseret som før i tiden, hvor en bestyrelse mere var et kontrolorgan, som foretog risici-vurderinger. I dag findes der værktøjer til at foretage disse vurderinger, og blandt andet derfor agerer bestyrelser mere som en sparringspartner og udfordrer,” forklarer Stefan Schelde Hansen.

På den baggrund så han et behov for at hjælpe med at professionalisere bestyrelser med en bestyrelsesportal, som alle medlemmer af bestyrelsen kan anvende uanset IT-brugerniveau.

Det blev startskuddet til bestyrelsessoftwaren BetterBoard. På portalen har du fx overblik over, hvornår dine kommende møder er, hvilke dokumenter du mangler at underskrive, og hvilke filer du mangler at læse til et møde og den forventede læsetid. Du har mulighed for at skrive kommentarer og notere i dokumenterne og dele det med bestyrelsesmedlemmer.

Holder du stadig af fysiske papirer, generer platformen automatisk en mødebog, hvor alle dokumenter er samlet i en PDF-fil, så det er nemt at printe ud.

“Vi får stor ros for, at det er meget intuitivt og nemt at bruge. Jeg har ingen møder, hvor folk ikke siger: “Det er dæleme smart”. Men bestyrelsesportalen er noget, der skal opleves,” siger Stefan og henviser til deres online demo, hvor man kan få en introduktion til BetterBoard.

Flere virksomheder har henvendt sig på baggrund af den nye kontrolpakke, som lige er trådt i kraft. Den stiller nye og øgede krav til opbevaring af selskabsdokumenter, og her er BetterBoard et værktøj til enkelt og nemt at efterleve de nye regler.

Selvom BetterBoard har været i luften i 4 år, fortsætter udviklingen, og de har netop lanceret et interaktivt årshjul, som skal være med til at skabe et bedre overblik over de forskellige aktiviteter, som en bestyrelse har på programmet.

“Det her er en værdiskabende funktion, fordi man kan se, hvad man skal i løbet af et år og bliver påmindet om det. Det er med til at skabe effektivt og værdiskabende bestyrelsesarbejde, og det er tanken bag og formålet med BetterBoard,” afslutter Stefan Schelde Hansen.

Author: Stephen Bailey